Privacy Verklaring

Vereniging Dojang Chiban | Privacyverklaring | 2018

 

1. Inleiding

 1. dit is de Privacyverklaring van vereniging dojang Chiban, gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56544979.
 2. Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van het reglement, maar wordt door de Betrokkene expliciet geaccordeerd. Onder Betrokkene wordt verstaan: het lid of -ingeval een lid minderjarig is- zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Door akkoord te geven op deze Privacyverklaring geeft Betrokkene toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de vereniging en derden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 

2. Persoonsgegevens Betrokkene

 1. Deze alinea ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de Betrokkene.
 2. Bij inschrijving als lid van de vereniging worden de gegevens van de Betrokkene opgevraagd. Het gaat om de volgende gegevens:
  1. Voornaam + Achternaam;
  2. Adres, postcode, woonplaats;
  3. Telefoonnummer;
  4. E-mail adres;
  5. IBAN-nummer
  6. Geboortedatum

 

3. Verwerking Persoonsgegevens

 1. De gegevens van Betrokkene worden gebruikt ten behoeve van de inschrijving, incasso en informatievoorziening/ communicatie met de leden vanuit de vereniging.
 2. De door Betrokkene verstrekte gegevens -met uitzondering van incasso gegevens- worden gedeeld met de NTSDA (Nederlandse Tang Soo Do Associatie) en met de WTSDA (World Tang Soo Do Association) teneinde leden te kunnen voorzien van internationale gup en dan-graad certificaten alsmede voor deelname aan (inter)nationale toernooien, examens en overige events.
 3. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de Secretaris van het Bestuur. Ten tijde van het opstellen van deze verklaring de heer V. Horbowiec, te bereiken per mail victor.chiban@gmail.com.
 4. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor alle leden van het bestuur. Daarnaast heeft elke dojanghouder toegang tot de gegevens van de bij hem geregistreerde leden teneinde een lid te kunnen voordragen en uitnodigen voor de gup examens. Daarnaast onderhoudt elke dojanghouder per mail of telefoon contact met zijn leden over bijvoorbeeld de aanwezigheid bij lessen.

 

4. Bewaartermijn en verwijderen

 1. De gegevens van Betrokkene worden bewaard zolang als de Betrokkene is ingeschreven als lid van de vereniging of voor de termijn die daarvoor wettelijk door de belastingdienst wordt gesteld.
 2. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Indien gewenst kan de Betrokkene daarvan een bevestiging ontvangen.

 

5. Inzage en wijziging

 1. De Betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij zelf heeft verstrekt kan hij opvragen bij de FG (zie onder Verwerking, 3)
 2. De Betrokkene kan zijn persoonsgegevens corrigeren of wijzigen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar de FG onder vermelding van ‘wijziging persoonsgegevens’. De FG draagt zo snel mogelijk na ontvangst zorg voor de aangegeven wijziging en stuurt daarvan een bevestiging aan de Betrokkene.

 

6. Social Media | gebruik foto’s

 1. De vereniging maakt gebruik van zowel een website als een openbare facebook pagina.
 2. Voor het verwezenlijken van onder andere promotionele activiteiten van de vereniging, ledenwerving, als ook delen van reguliere of bijzondere verenigingsactiviteiten kunnen tijdens lessen, examens of andere events, foto’s worden gemaakt. Door accordering van deze Privacyverklaring geeft Betrokkene toestemming voor het gebruik van zijn foto’s op voornoemde social media.
 3. Indien Betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik als hiervoor omschreven, kan hij dat aangeven door het sturen van een e-mail aan de FG onder vermelding van ‘geen toestemming foto’s op social media’.
 4. Leden van 16 jaar en ouder dienen deze toestemming zelf en persoonlijk te geven.

 

7. De Website | chiban.nl

 1. De website maakt gebruik van sessie cookies die volledig anoniem zijn, geen prive data kan hieruit uitgelezen worden. Voor meer informatie over cookies lees: Uitleg over cookies
 2. bij het gebruik van het contact of inschrijf formulier worden de ingevulde gegevens inclusief het IP adres opgeslagen en verzonden als email naar het bestuur. De gegevens worden bewaard met inachtneming van de bovenstaande punten 1 – 6.
 3. De bezoekersteller telt de unieke IP adressen maar slaat deze niet op.
 4. Alleen bij frauduleus gedrag op de website kan het IP adres worden opgeslagen voor het permanent bannen van dit IP adres. Geen andere persoonsgegevens worden hierbij opgeslagen.

Tot slot

Mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Betrokkene wordt daarom geadviseerd altijd de website te bezoeken voor de laatste versie van de Privacyverklaring.

 

Voor alle vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kan Betrokkene terecht van de Functionaris Gegevensbescherming.

We mogen weer open!

Vanaf 1 juli zijn er belangrijke wijzigingen in de maatregelen tegen COVID-19. Voor sport zijn de volgende punten de belangrijkste

 1. Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk.
 2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.  Contactsporten en duels mogen dus weer. Ook vangen is weer toegestaan.
 3. Wedstrijden met toeschouwers zijn per 1 juli ook weer toegestaan onder voorwaarden.
 4. De sportkantines mogen weer open.

Binnensporten en wedstrijden

Vanaf 1 juli mag er weer gebruik gemaakt worden van binnen-locaties volgens de richtlijnen. Deze richtlijnen vind je hier, maar het is in ieder geval heel belangrijk om te letten op de volgende punten:

 • zorg dat alle aanwezigen op de hoogte zijn van alle regels;
 • voor binnenkomst van sporters is een gezondheidscheck verplicht. Dit geldt voor alle aanwezigen. De vragen die gesteld moeten worden zijn hier vindbaar;
 • zorg dat sporters bij binnenkomst en vertrek hun handen kunnen wassen of desinfecteren;
 • zorg er door middel van dosering van bezoekers en routing voor dat iedereen vanaf 19 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden buiten de sportactiviteit;
 • waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Contactsporten en duels mogen dus weer. Ook vangen is weer toegestaan;
 • zorg voor maximale hygiëne van sportmaterialen en reinig deze regelmatig. Maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • wedstrijden mogen ook weer. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen;
 • zorg dat je als aanbieder weet wie wanneer traint, mocht er geen sprake zijn van vaste groepen. Leg tijdelijk de gegevens van de sporters vast. Laat sporters zich zoveel mogelijk vooraf aanmelden voor de sportactiviteiten. Op die manier kan de GGD indien nodig bron- en contactonderzoek doen;
 • controleer of de sport-locatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Zet ventilatie indien mogelijk hoger dan normaal en laat deze langer doordraaien dan normaal. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie;
 • spreid sporters door ruimere openingstijden en zorg voor een planning, zodat er altijd zo min mogelijk contact tussen de groepen/lessen is.
Richtlijnen COVID-19