Geschiedenis van TSD

Wat is Tang Soo Do?

Letterlijk betekent ’Tang’, de T’ang Dynastie uit China, wat de culturele achtergrond tussen China en Korea aangeeft rond het jaar 500. ’Soo’ betekent hand, maar omvat ook vuist, stoot, aanval of verdediging. En ’Do’ betekent de manier van leven, de weg of kunst. Dus geheel bij elkaar betekent ’Tang Soo Do’ de traditionele verdedigingskunst die beïnvloed is door de T’ang methode van verdedigingskunsten. Letterlijk betekent TSD : De weg van Tang hand.

Geschiedenis:

De juiste oorsprong van Tang Soo Do is, evenals iedere willekeurige gevechtskunst, onduidelijk, hoewel er een aantal historische theorieën bestaan. Echter de meest geloofwaardige en traditionele versie is dat de gevechtskunst niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld, afhankelijk van de behoefte van de mens. De voorvaderlijke kunst van het Koreaanse Tang Soo Do kan worden teruggevolgd tot aan de periode van de drie koninkrijken waarin Korea was verdeeld.

Geschiedenis-HwaRangDan

De Silla dynastie werd gesticht in 57 voor Christus in het zuidoostelijk deel van het schiereiland, Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus in het noorden van Korea, en Paekche werd gesticht in 18 voor Christus. Na een lange opeenvolging van oorlogen verenigde de Silla Dynastie de drie koninkrijken in 668 na Christus. Tijdens deze periode waren de primitieve gevechtskunsten erg in trek bij de oorlogsvoering. Dit werd gestaafd door muurschilderingen, ruines en overblijfselen die een beeld gaven van Tang Soo Do uit die tijd. Van de drie koninkrijken was de Silla Dynastie het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten die “Hwa Rang Dan” werden genoemd, was de hoofdgroep die deze kunst ontwikkelde.
Deze strijders waren de drijfveren bij het verenigen van het schiereiland tot de nieuwe Silla Dynastie (668-935 AD), en uit hun kringen kwamen vele eerste leiders van de Dynastie.

Geschiedenis-Silla

De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De namen van een aantal groepen en kunsten weerspiegelt dit, zoals Hwa Ran Do of Hwa Soo Do. De vijf Tang Soo Do codes (trouw aan je land, gehoorzaamheid aan je ouders, houd vriendschap in ere, niet terugtrekken in gevecht en handel in de strijd naar eer en geweten), samengesteld door Won Kwang, een monnik, zijn een deel van de geestelijke erfenis. Een goede Tang Soo Doka probeert te leven in de geest van die codes. De achterliggende filosofie kan worden geïnterpreteerd als de wijze waarop de mens zou moeten fungeren in de samenleving. Trouw aan de sociale groep waartoe je behoort. Gehoorzaamheid kan je vertalen naar discipline, belangrijk voor veiligheid en voortvloeiend wederzijds respect. Geen mens kan alleen functioneren in een samenleving, er bestaat onderlinge afhankelijkheid. In harmonie samenleven is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid naar elkaar toe.
De belangrijkste grondregel van ieder doel: maak af waar je aan begint, enthousiasme continu vasthouden is de grootste uitdaging. En bedenk: jezelf motiveren is anderen motiveren. In een groep behaal je dus makkelijker doelen, naar eigen kunnen. Eerlijkheid en oprechtheid zijn mooie deugden, niet alleen als Tang Soo Do’ka, maar zeker als mens. De filosofie van Tang Soo Do is als een cirkel: om je eigen doelen te behalen moet je kunnen bouwen op de trouw, de eerlijkheid, het respect, de discipline en de vriendschap binnen de groep. Indien een van deze bouwstenen ontbreekt functioneert noch de groep, nog jijzelf.
Het verenigd Silla Koninkrijk werd in 918 na Christus onderworpen door een krijgsheer, Wan Kun geheten. Er werd een nieuw koninkrijk gesticht, “Koryo” geheten, dat 475 jaar zou bestaan. In 1392 na Christus volgde een nieuw koninkrijk de Yi dynastie, dit bestond ongeveer 500 jaar. Er verstreek ongeveer een periode van 1000 jaar tussen beide dynastieën. Tang Soo Do werd erg populair bij de militaire samenleving. Echter, het meest belangrijke was dat deze gevechtskunst ook enorm populair werd bij het gewone volk. In die tijd werd het Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bakh, Tang Soo etc. genoemd.

Moderne Geschiedenis:
De daarop volgende bezetting van Korea door het Japanse militaire regime duurde van 1909 tot 1945. Gedurende deze periode werd het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze restrictie opgeheven. Verscheidene opleidingen voor de gevechtskunst werden toen opgericht. In 1965 werden verschillende gevechtssystemen verenigd in één organisatie : de Koreaanse Tae Kwon Do Bond.
Als een Koreaanse nationale sport, luidde Tae Kwon Do een nieuw tijdperk in, er werden instructeurs over de gehele wereld gezonden en internationale toernooien gehouden. In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do in principe gescheiden, waarbij Tang Soo Do ernaar streefde een traditionele gevechtskunst te blijven terwijl Tae Kwon Do wereldspelen en sportevenementen organiseert. Tang Soo Do is er voor iedereen. Geen mens is gelijk en daarom zal iedereen op zijn eigen wijze invulling geven aan zijn leven. Zo ook met Tang Soo Do, iedere beoefenaar, zal naar zijn beste inzet, toewijding en volharding proberen het beste uit zichzelf te halen. Met als ultieme doel om voor zichzelf en anderen een beter mens te worden.